ตรวจความพร้อมป้องกันเหตุอุทกภัย

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 64

เวลา 11.00 น.
นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อด. พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ไชยเวช ผอ.ปภ.เขต 14 ,นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ ปภ.จว.อด. , นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ตรวจความพร้อมสถานีสูบน้ำดงวัด ซึ่งสูบน้ำจากคลองระบายน้ำโยธานิมิตร ไปลงคลองระบายน้ำรอบเมืองอุดรธานี ป้องกันเหตุอุทกภัยในชุมชนบ้านดงวัดในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบว่าน้ำในคลองมีปริมาณน้อยสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อีกมาก และได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำซึ่งมีอัตราการสูบ 28,000 ลิตร/ นาที ทำให้สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็ว
ณ สถานีสูบน้ำดงวัด อ.เมือง จ.อุดรธานี

        ในเวลา 11.30 น.  ตรวจความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้แก้ไขปัญหาอุทกภัย จากพายุไลอ้อนล็อก ที่อาจจะมีผลกระทบต่อประเทศไทย ในช่วงวันที่ 11-12 ต.ค. 64 ประกอบด้วย
1.รถบรรทุกยกสูง จำนวน 4 คัน
2.เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 4 ลำ
3.เครื่องสูบน้ำ อัตราการสูบ 28,000 ลิตร/นาที จำนวน 7 เครื่อง
4.สะพานเบลีย์ จำนวน 2 ชุด
พบว่า อุปกรณ์พร้อมใช้งาน สามารถช่วยเหลือประชาชน หากเกิดปัญหาอุทกภัย ได้ทันที
โดยมี พ.อ.ธนาวี วิชาชัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด อด. , นายประสิทธิ์ ไชยเวช ผอ.ปภ.เขต 14, นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ ปภ.จว.อด. , ร่วมการตรวจ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี

        และในเวลา 13.30 น.

ตรวจความพร้อมการเดินเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล 10 กม. ณ อ่างเก็บน้ำลำพันชาด อ.วังสามหมอ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำไว้ใช้ อุปโภค , บริโภค และการเกษตร ในพื้นที่ หมู่ 3,6 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
1.สูบจากอ่างเก็บน้ำลำพันชาดไปยังฝายสระคำหวาย ระยะทางประมาณ 7 กม. ความจุประมาณ 35,000 ลบ.ม.
2.สูบจากฝายสระคำหวายไปยังฝายถ้ำเหี้ย ระยะทาง 3.5 กม. ความจุประมาณ 125,000 ลบ.ม.