พิธีมอบบ้านโครงการ “กาชาดสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้” ประจำปีงบฯ 64

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น.
      นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบบ้านโครงการ “กาชาดซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้” จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วย นางเรวดี วิถี นายกกิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 
บ้านของนายสมชาย เอกราชา ผู้ยากไร้ที่มีสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยกับการอยู่อาศัย
โดยมี นางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดอุดรธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายกิติภูมิ ดวงพรม ปลัดอาวุโส , นางสุนทรี ส่อนชัย ปลัดอำเภอ , ผกก.สภ.เพ็ญ , สสอ.เพ็ญ , พชอ.เพ็ญ , นายก อบต.เชียงหวาง , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
ณ บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 15 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 
-โดย เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนงบประมาณในการสร้าง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จำนวนเงิน 45,000 บาท พร้อมมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของอื่นๆ
-นายอำเภอเพ็ญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ ปลัดอาวุโส และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างฯ จำนวน 2,990.- บาท , กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ต.เชียงหวาง จำนวน 7,000.- บาท , ผญบ.ม.15 ต.เชียงหวาง พร้อมผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 3,000.- บาท
-แรงงานในการก่อสร้าง โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านและจิตอาสา