มทภ.2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ที่โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พลโทธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะลงพื้นที่ตรวจพื้นที่ดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ร.13 พัน 1 ตรวจพื้นที่ดำเนินการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการในสังกัดกองพลทหารราบที่ 3 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

กองพลทหารราบที่ 3 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้ขออนุมัติดำเนินการจัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 เพื่อจัดตั้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ , ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ , ศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ และโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน โดยมอบหมายให้กรมทหารราบที่ 13 เป็นหน่วยดำเนินการ มีพลตรีบุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เป็นผู้อำนวยการโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ดำเนินการในพื้นที่ 130 ไร่ อยู่ในพื้นที่ ร.13 พัน 1 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น 7 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1. โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน 15.7 ไร่ ปลูกไม้ผลและพืชสมุนไพร , โซนที่ 2. พื้นที่ทรงงาน 4 ไร่ , โซนที่ 3 ,4 และ 5 พื้นที่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน โดยโซนที่ 3 มีพื้นที่ 28.2 ไร่ ,โซน 4 พื้นที่ 12 ไร่ ,โซน 5 พื้นที่ 10.2 ไร่ ทำการปลูกผักพันธ์พระราชทาน ,โซนที่ 6 พื้นที่ศูนย์ผลิตพันธ์สัตว์ปีกพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่ 4.6 ไร่ ดำเนินการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ,ไก่เหลืองหาขาวและเป็ดเทศกบินทร์บุรี ในลักษณะเป็นศูนย์เพาะและขยายพันธ์ และโซนที่ 7 พื้นที่ศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่ 1.5 ไร่ ดำเนินการเลี้ยงกบ (น่าน/จานนา/ทุ่งกุลา) ในลักษณะเป็นศูนย์เพาะและขยายพันธุ์