“ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
        นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีปลูกต้นพะยูง ในโครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ , นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นผู้กล่าวรายงาน และกราบนิมนต์พระอาจารย์พรหม กิตติวณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าพระธรรมวิสุทธิมงคล ร่วมปลูกต้นยางนา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฯ ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมปลูกต้นพะยูง ยางนา ตะเคียนทอง รัง มะค่าโมง และประดู่ป่า ณ บริเวณสำนักสงฆ์ดอนธรรมวิสุทธิมงคล ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
      ในโอกาสนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ปลูกต้นโพธิ์สายพันธุ์อินเดีย เพื่อเป็นศิริมงคล แก่สถานที่นี้ด้วย