มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และกล่าวให้กำลังใจกับราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัย รายนายสมนึก เขื่อนสีอ่อน บ้านนาเตย ม.10 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
การนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.อุดรธานี มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยอัคคีภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

โดยมี นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ กล่าวรายงาน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท และนางศิริโฉม หมั่นนอกภริยานายอำเภอบ้านผือ/สมาชิกเหล่ากาชาดจ.อุดรธานีพื้นที่อำเภอบ้านผือ พร้อมส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมต้อนรับ ณ บ้านนาเตย ต. โนนทอง อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี