อุดรธานีประชุม กรอ.นัดแรก ปีงบประมาณ 2565

กรอ.จังหวัดอุดรธานี ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี หรือ กรอ.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติ ครม. นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคาย ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุดรธานี ,รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยจากการรายงานของ นางสาวบุพผา อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธานี คลังจังหวัดอุดรธานี พบว่า ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีการประมาณการเศรษฐกิจ ระหว่าเดือน มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564 พบว่า ภาคบริการชะลอตัว 1.0% ภาคเกษตรกรรม ชะลอตัว 4.0% ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 2.6% การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 2.2% การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว 5.5% การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว 0.5% ,

การจัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการยื่นประมูลสิทธิ์ การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 (ระดับ B ต่อสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ ) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเสนอประมูลสิทธิ์จัดงาน

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเสนอตัวเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดงาน L’ETAPE THAILAND TO THE France ปี พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2569