ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าทดแทนฯ

วันพุธ ที่ 24 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น.
นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้ นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อด. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าทดแทนฯ ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 10/2564  ในการนี้ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายจำนวน 21 ราย ดังนี้
1. จ่าย 17 ราย
2.ยกคำขอ 2 ราย
3.ชะลอจ่าย 2 ราย
รวมจ่าย 1,279,706 บาท
ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรม จ.อุดรธานี