อุดรธานีจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

เมื่อเวลา 07.30 น วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานนำพสกนิกรชาวอุดรธานีประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

            โดยผู้ร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นเป็นการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ทำบุญใส่บาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคีและความจงรักภักดี ที่พสกนิกรมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีพระโสภณพุทธิธาดา เจ้าอาวาสวัดศรีนคราราม รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี( ม)เป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประชาชนร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง อาหารคาว-หวาน ผลไม้

            จากนั้นเวลา 10.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัดประจำจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุดรธานี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกันนำเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้กับผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี เพื่อมอบต่อให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอุดรธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ในขณะที่วันเดียวกันนี้ พระครูสังฆรักษ์ธงชัย จิตฺตสํวโร (จิดตะสังวะโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับญาติโยม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกัน ประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปแจกจ่าย แก่ประชาชน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของ covid 19