ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับที่ ชื่อเอกสาร วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2022-04-28 12:49:54
ดาวน์โหลด
2 ขอเชิญร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) 2022-04-26 14:32:46
ดาวน์โหลด
3 ช่องทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ยากจน กรณีที่กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ไม่สามารถดำเนินการให้ช่วยเหลือได้ 2022-04-26 14:30:07
ดาวน์โหลด
4 ประกาศมูลนิธิจุฬาภรณ์ เรื่อง ขายบ้านและที่ดินของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 2022-04-12 14:20:13
ดาวน์โหลด
5 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 2022-02-18 10:30:09
ดาวน์โหลด
6 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข้าวสาร 2021-09-08 12:40:58
ดาวน์โหลด
7 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ 2021-09-08 12:39:27
ดาวน์โหลด
8 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับสมัครให้ทุนตามโครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 2021-09-06 11:42:40
ดาวน์โหลด
9 การรับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs และองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 2021-08-05 10:48:05
ดาวน์โหลด
10 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 2021-07-06 11:23:12
ดาวน์โหลด
11 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 2021-05-03 14:02:54
ดาวน์โหลด
12 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2021-04-23 14:52:50
ดาวน์โหลด
13 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 2021-03-05 18:47:51
ดาวน์โหลด
14 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2563 2021-02-22 10:11:50
ดาวน์โหลด
15 อาหารทะเลปลอดเชื้อโควิด 2019 ไม่รับประทานดิบ ต้องปรุงให้สุก 2021-01-14 16:35:42
ดาวน์โหลด
16 ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 2020-09-02 11:52:31
ดาวน์โหลด