ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับที่ ชื่อเอกสาร วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
1 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข้าวสาร 2021-09-08 12:40:58
ดาวน์โหลด
2 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ 2021-09-08 12:39:27
ดาวน์โหลด
3 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับสมัครให้ทุนตามโครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 2021-09-06 11:42:40
ดาวน์โหลด
4 การรับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs และองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 2021-08-05 10:48:05
ดาวน์โหลด
5 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 2021-07-06 11:23:12
ดาวน์โหลด
6 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 2021-05-03 14:02:54
ดาวน์โหลด
7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2021-04-23 14:52:50
ดาวน์โหลด
8 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 2021-03-05 18:47:51
ดาวน์โหลด
9 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2563 2021-02-22 10:11:50
ดาวน์โหลด
10 อาหารทะเลปลอดเชื้อโควิด 2019 ไม่รับประทานดิบ ต้องปรุงให้สุก 2021-01-14 16:35:42
ดาวน์โหลด
11 ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 2020-09-02 11:52:31
ดาวน์โหลด