ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับที่ ชื่อเอกสาร วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
1 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 2021-05-03 14:02:54
ดาวน์โหลด
2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2021-04-23 14:52:50
ดาวน์โหลด
3 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 2021-03-05 18:47:51
ดาวน์โหลด
4 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2563 2021-02-22 10:11:50
ดาวน์โหลด
5 อาหารทะเลปลอดเชื้อโควิด 2019 ไม่รับประทานดิบ ต้องปรุงให้สุก 2021-01-14 16:35:42
ดาวน์โหลด
6 ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 2020-09-02 11:52:31
ดาวน์โหลด