สอบถามรายละเอียด

Solved203 views
0
0 Comments

ขออนุญาตสอบถามนะคะ ไม่ทราบว่าจะมีการเลื่อนสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จากเดิมคือ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ไหมค่ะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ค่ะ

Question is closed for new answers.
Selected answer as best
0

ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และวัน เวลา และสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วกว้างขวางในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดระลอกใหม่ ในปี 2564 ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนพนักงานราชการทั่วไป ในวันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 ออกไปก่อน ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอุดรธานี โทร. 0-4222-3304 (ในเวลาราชการ)

Selected answer as best
0
  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

Download

Unselected an answer