ข่าวสมัครงาน

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
1. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และวัน เวลา และสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป 2021-06-09 16:51:22
ดาวน์โหลด
2. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-05-19 16:59:15
ดาวน์โหลด
3. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศน์สัมพันธ์ 2021-04-26 09:29:29
ดาวน์โหลด
4. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี 2021-04-09 09:53:00
ดาวน์โหลด
5. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี 2021-03-24 11:40:50
ดาวน์โหลด
6. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2020-12-22 14:46:14
ดาวน์โหลด
7. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชการพัสดุปฏิบัติการ 2020-06-02 14:35:12
ดาวน์โหลด
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 2020-03-23 14:30:49
ดาวน์โหลด
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 2020-03-16 13:34:51
ดาวน์โหลด
10. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 2020-03-09 16:21:17
ดาวน์โหลด
11. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-26 10:29:19
ดาวน์โหลด