ข่าวสมัครงาน

 

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี 2022-02-08 16:23:55
ดาวน์โหลด
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินครั้งที่ 1 และและมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ) 2022-02-02 09:57:46
ดาวน์โหลด
3. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ 2022-01-14 14:53:45
ดาวน์โหลด
4. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2021-12-16 16:27:53
ดาวน์โหลด
5. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดอุดรธานี 2021-09-03 21:13:57
ดาวน์โหลด
6. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน : ปรนัย) 2021-08-25 17:46:05
ดาวน์โหลด
7. รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 3/2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 (เพิ่มเติม) 2021-08-20 13:19:23
ดาวน์โหลด
8. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน : ปรนัย) พนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 3/2564 2021-08-18 14:50:21
ดาวน์โหลด
9. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน : ปรนัย) พนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 2/2564 2021-08-13 15:05:29
ดาวน์โหลด
10. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 2021-08-11 11:59:08
ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 2021-08-11 11:57:05
ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 2021-08-11 11:56:27
ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 2021-08-11 11:56:10
ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4 ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 2021-08-11 11:55:54
ดาวน์โหลด
11. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 2021-07-30 10:25:02
ดาวน์โหลด
12. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 2021-07-23 14:06:23
ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 2021-07-23 14:05:49
ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 2021-07-23 14:05:35
ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 2021-07-23 14:05:27
ดาวน์โหลด
13. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-07-08 22:27:00
ดาวน์โหลด
14. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การส่งแฟ้มผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ประกอบการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 2021-07-08 22:18:25
ดาวน์โหลด
15. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 2021-07-03 13:40:24
ดาวน์โหลด
16. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 2021-06-28 18:06:31
ดาวน์โหลด
17. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และวัน เวลา และสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป 2021-06-09 16:51:22
ดาวน์โหลด
18. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-05-19 16:59:15
ดาวน์โหลด
19. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศน์สัมพันธ์ 2021-04-26 09:29:29
ดาวน์โหลด
20. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี 2021-04-09 09:53:00
ดาวน์โหลด
21. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี 2021-03-24 11:40:50
ดาวน์โหลด
22. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2020-12-22 14:46:14
ดาวน์โหลด
23. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชการพัสดุปฏิบัติการ 2020-06-02 14:35:12
ดาวน์โหลด
24. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 2020-03-23 14:30:49
ดาวน์โหลด
25. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 2020-03-16 13:34:51
ดาวน์โหลด
26. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 2020-03-09 16:21:17
ดาวน์โหลด