คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
 
รายละเอียดประกาศ
ประกาศเมื่อ 18/04/2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ไขปัญหาอุทกภัย หมู 10 ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน/ส่วนราชการ ท่ี่ทำการอำเภอหนองแสง
ราคากลาง 996,000
วันที่ขายแบบ สามารถดูรายละเอียดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตั้งแต่วันที่ประกาศก่อนถึงวันเสนอราคา
วันที่ยื่นซอง 30 เม.ษ.61
ติดต่อ ท่ีทำการอำเภอหนองแสง
เบอร์โทรศัพท์ 042-396265
ไฟล์แนบ
  1. ไฟล์แนบ 20180418_6268_4926.pdf